Hard Reset Nokia 3 (TA 1020, TA 1028, TA 1032, TA 1038)

Hard Reset Nokia 3 (TA 1020, TA 1028, TA 1032, TA 1038)

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục cài đặt gốc bằng phím cứng trên Nokia 3. Dưới đây là cách Hard Reset Nokia 3 (TA 1020, TA 1028, TA 1032, TA 1038).


B1: Tắt nguồn thiết bị.
B2: Cắm cáp USB kết nối máy tính với thiết bị.
B3: Nhấn giữ phím Nguồn (Power) + Tăng âm lượng (Volume Up) cho đến khi điện thoại vào chế độ Recovery
B4: Dùng phím Tăng / Giảm âm lượng để di chuyến đến dòng wipe data/factory reset và dùng phím Nguồn để xác nhận.
B5: Tiếp tục, dùng các phím Tăng / Giảm âm lượng để di chuyển đến Yes và dùng phím Nguồn để xác nhận.
B6: Khi máy đã chạy xong bạn tiếp tục chọn reboot system now để tiến hành khởi động lại máy và kết thúc quá trình Hard Reset .

Từ khóa tìm kiếm: hard reset nokia 5, hard reset nokia 2, cách hard reset nokia 6, hard reset nokia 6 2018, bypass nokia 3, khôi phục cài đặt gốc nokia 3, cách reset nokia 6, hard reset nokia 1.

Chúc các bạn thành công!
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: