(Hướng dẫn) Dùng ResearchDownload để Flash file PAC chip SpreadTrum

(Hướng dẫn) Dùng ResearchDownload để Flash file PAC chip SpreadTrum

Đầu Tiên là cài Driver Download: Driver Spreadtrum.rar
Download về giải nén và chạy file : DPInst.exe để cài Driver.

DOWNLOAD


Làm theo hướng dẫn như hình:
Từ khóa tìm kiếm: tool flash chip spreadtrum, researchdownload 7731, spd upgrade tool, researchdownload tool, spreadtrum researchdownload tool, tool flash spd 7731, flash spreadtrum, researchdownload r4.

Chúc các bạn thành công!
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: